Data- och integritetspolicy

Du är viktig för oss och så även att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi välkomnar därför GDPR, General Data Protection Regulation, - en ny EU-förordning som gäller från och med 25 maj 2018.

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy som bland annat beskriver hur och varför vi behandlar dina uppgifter. Dina uppgifter är säkra hos oss. Om du har frågor hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post: magdalena@fabrikantgruppen.se.  Vill du att allting ska fortsätta som det varit? Då behöver du inte göra någonting.

Data- och integritetspolicy

I denna policy vill vi informera dig, om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du är i kontakt med Fabrikantgruppen RVS, organisationsnummer 915200-3746. 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter skall du känna dig trygg. 

Varifrån och vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

Uppgifter som du lämnar till oss via hemsidan eller e-post när du anmäler dig till våra utbildningar, kurser och seminarier. Samt uppgifter som du lämnat till våra medlemsbolag.

När du anmäler dig till våra informationsträffar via hemsidan, ber vi dig att uppge personuppgifter (namn, kontaktuppgifter som företagsadress, telefonnummer e-postadress).

Vi behandlar personuppgifter i syfte att hantera inbjudningar och anmälningar till informationsträffar samt eventuell framtida kontakt.

Vi använder dessa uppgifter för att hantera informationsträffen och för att kunna administrera våra åtaganden gentemot Skatteverket. Efter informationsträffen kommer du att få ett tackbrev med en summering av föredragen som hölls på träffen. Till nästkommande träff på orten kommer du även att få en inbjudan.

Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter. Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information. Utöver ovanstående och enligt vad som är tillåtet enligt tillämplig lag kan vi även behandla dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (t.ex. mässinbjudningar, nyhetsbrev med ytterligare information och erbjudanden om våra produkter och tjänster från våra medlemsföretag) och för att genomföra kundnöjdhetsundersökningar. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål genom att skriva till magdalena@fabrikantgruppen.se.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter du har lagrat hos oss. Dessutom kan du begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter via magdalena@fabrikantgruppen.se.

Fabrikantruppen RVS
Assarinas Väg 3
263 71 JONSTORP
www.fabrikantgruppen.se